SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER

เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

​การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ของรถยนต์ วอลโว่

การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ของรถยนต์ วอลโว่
ใน​กรณี​ที่​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อ่อน​หรือ​หมด​ไฟได้ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของ​ท่าน​ด้วย​ตัว​ท่าน​เองได้
 
วิธีการ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรลมีดังต่อไปนี้
 
1.ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​โดย​ให้​ด้าน​ที่​มี​สัญลักษณ์​วอล​โว่​หัน​ขึ้น​ด้านบน โดย​ที่​ห่วง​กุญแจ​หัน​เข้า​หา​ตัวท่าน
 
2.เลื่อน​ปุ่ม​ที่​มุม​ด้านล่าง​ของ​ห่วง​กุญแจ​ไป​ทางด้านขวา
 
3.ดัน​ฝา​ปิด​ด้านหน้า​ลง​ด้านล่าง​และ​เลื่อน​ออก​จาก​ห่วง​กุญแจ​อย่างระมัดระวัง ฝา​ปิด​จะ​หลุด​ออก​และ​สามารถ​ยก​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลได้
 
4.เลื่อน​ปุ่ม​ที่​อยู่​ข้าง​ร่อง​ดอก​กุญแจ​ไป​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วง​กุญแจ จากนั้น​ให้​ดัน​ฝา​ปิด​ออกไป​ทาง​ด้านหลัง เพื่อให้​ฝา​ปิด​หลุด​ออก​และ​สามารถ​ถอด​ออกได้
 
5.พลิก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับด้าน
 
6.ใช้​เครื่องมือ​อย่างเช่น​ไข​ควง​ใน​การ​หมุน​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​จนกระทั่ง​สัญลักษณ์​ลูกศร​อยู่​ใน​แนว​ตรง​กับ​คำว่า OPEN
 
7.ยก​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ออก​อย่างระมัดระวัง
 
8.ถอด​แบตเตอรี่​ออก​อย่างระมัดระวัง
 
9.ใส่​แบตเตอรี่​ใหม่​โดย​ให้ด้าน (+) ของ​แบตเตอรี่​หัน​ขึ้นด้านบน หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​นิ้ว​ของ​ท่าน​สัมผัส​กับ​ขั้ว​ของ​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล
 
10.ใส่​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​เข้า​ที่​บน​แบตเตอรี่ แล้ว​หมุน​ฝา​ปิด​ให้​สัญลักษณ์​ลูกศร​อยู่​ใน​แนว​ตรง​กับ​คำว่า CLOSE
 
11.ใส่​ฝา​ปิด​ด้านหลัง​กลับ​เข้า​ที่​โดย​การ​ดัน​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วง​กุญแจ​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​ซึ่ง​ระบุ​ว่า​ฝา​ปิด​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว
 
12.พลิก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับ​ด้าน และ​ใส่​ฝา​ปิด​ด้านหน้า​กลับ​เข้า​ที่​โดย​การ​ดัน​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วง​กุญแจ​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​ซึ่ง​ระบุ​ว่า​ฝา​ปิด​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

ดอก​กุญแจภายในรีโมต​คอนโทรล

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​มี​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​อยู่​ภายใน ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ดำเนินการ​ต่างๆ เช่น การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​ของ​รถ 
 
วิธีการ​ถอด​ดอก​กุญแจ​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมตคอนโทรลมีดังต่อไปนี้
 
1.ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​โดย​ให้​ด้าน​ที่​มี​สัญลักษณ์​วอล​โว่​หัน​ขึ้น​ด้านบน โดย​ที่​ห่วง​กุญแจ​หัน​เข้า​หา​ตัวท่าน
2.เลื่อน​ปุ่ม​ที่​มุม​ด้านล่าง​ของ​ห่วง​กุญแจ​ไป​ทางด้านขวา
3.ดัน​ฝา​ปิด​ด้านหน้า​ลง​ด้านล่าง​และ​เลื่อน​ออก​จาก​ห่วง​กุญแจ​อย่างระมัดระวัง
4.ฝา​ปิด​จะ​หลุด​ออก​และ​สามารถ​ยก​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลได้
5.นำ​ดอก​กุญแจ​ออก​จาก​ร่อง​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ในตอนนี้ ท่าน​สามารถ​นำ​ดอก​กุญแจ​ไป​ใช้ได้แล้ว
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

การ​ล็อคส่วนตัว

การ​ล็อค​ส่วนตัว​เป็น​ประโยชน์​อย่าง​มาก​โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​คุณ​ต้อง​ฝากรถไว้กับผู้อื่น หรือ​นำ​รถ​เข้า​รับ​บริการ​ หรือนำรถเข้าพักที่โรงแรม โดยมีของที่สำคัญที่ต้องเก็บไว้ภายในรถ การล็อคส่วนตัวจะทำการล็อคกระโปรงหลังหรือประตูท้าย (สำหรับการล็อคลิ้นชักเก็บของหน้ารถร่วมด้วยนั้นจะใช้ได้เฉพาะรุ่น XC90) โดยที่ยังคงสามารถเปิดประตูคนขับและ ผู้โดยสารได้ และยังคงสามารถ​สตาร์ต​รถได้ตามปกติ 
 
การใช้งาน การล็อคส่วนตัว มีวิธการตั้งค่าดังนี้
เลือก Private Locking ที่หน้าจอ -> ตั้งระหัส 4 หลัก -> เลือก Confirm 
ระบบจะให้ใส่ระหัส 4 หลักอีกครั้ง เลือก Confirm หากระบบทำงานสมบูรณ์จะมีไฟแสดงขึ้นด้านหน้า  Private Locking 
 
เมื่อต้องการปลดล็อค  การล็อคส่วนตัว ทำได้โดย เลือก Private Locking ที่หน้าจอและใส่ระหัส 4 หลัก ระบบจะปลดล็อค และหากต้องการใช้งาน การ​ล็อคส่วนตัว ในครั้งต่อไป  ให้ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น

 

 

เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

การ​ใช้​กระจกไฟฟ้า

คุณสามารถ​ควบคุม​กระจก​ไฟฟ้า​ได้ทุก​บานที่ประตู​ด้านคนขับ ส่วนประตูอื่น ๆ สามารถควบคุม​กระจก​ไฟฟ้า​ได้​เฉพาะ​ประตูนั้น ๆ สำหรับ​บาง​รุ่นจะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​กำหนด​หลังคา​พา​โนรา​มา​อีกด้วย 
 
ข้อจำกัดสำหรับความปลอดภัย
ที่​ความเร็ว​เกินกว่า 180 กม./ชม. (112 ไมล์​ต่อชั่วโมง) คุณจะ​ไม่​สามารถ​เปิด​กระจก​หน้าต่าง​ของรถ​ได้ แต่​ยังคงสามารถ​ปิด​กระจกได้
 
ข้อแนะนำ
เมื่อ​ปิด​กระจก​จาก​ประตู​คนขับ ควร​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ก่อนว่า​ไม่​มี​เด็ก​หรือ​ผู้โดยสารท่านใด​ ​ยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดออกนอกตัวรถทางกระจกเพราะ​อาจจะ​ถูกกระจก​หนีบได้ และถ้า​มี​เด็ก​อยู่​ภายใน​รถ โปรด​จำ​ไว้​เสมอ​ว่า ต้อง​ปิด​การ​จ่ายไฟฟ้า​ไป​ยัง​กระจก​ประตู​เสมอ และ​ควรนำ​กุญแจ​​ติด​ตัว​ไป​ด้วย​เมื่อ​ออก​จากรถ
 
ทิป
เมื่อ​ผู้โดยสารด้านหลังเปิดกระจก​หน้าต่าง​ด้านหลัง​แล้วคุณ​ได้​ยิน​เสียง​ลม​สั่น คุณ​สามารถ​เปิด​กระจก​หน้าต่าง​ด้านหน้า​ลง​เล็กน้อย​เพื่อ​ลด​เสียง​รบกวน​นั้นได้
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

การ​ตั้งนาฬิกา

เมื่อ​มี​การ​ปลด​สาย​แบตเตอรี่ของรถออก หรือ​มี​การ​รี​เซ็ต​นาฬิกา​ คุณอาจจำเป็น​ต้อง​ตั้ง​นาฬิกา​ใหม่​ เพราะการที่​ไม่​ตั้ง​ค่า​เวลา​และวันที่ อาจจะ​ส่งผล​ต่อ​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​รถ และ​ทำงาน​อื่นๆได้
 
วิธีการการ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​เวลา​และวันที่
 
เลือก Settings -> System -> Date and Time 
ปรับ​เวลา​และ​วันที่​โดย​การ​แตะ​ลูกศร​​ขึ้น​หรือ​ลง​บน​หน้าจอสัมผัส
 
สำหรับ​รถ​ที่มี GPS เวลา​จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ​ถ้า​รถ​ของ​คุณมี​ระบบ​นำ​ทาง​ติดตั้ง​อยู่ ​จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การเลือก Auto Time ซึ่ง​เขต​เวลา​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​โดย​อัตโนมัติ​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตำแหน่ง​ที่​รถ​อยู่​ในขณะนั้นๆ 
 
สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​บาง​ระบบ จะต้อง​ตั้ง​ค่า​ตำแหน่ง​ในปัจจุบัน (ประเทศ) จึง​จะ​ได้รับ​เขต​เวลา​ที่ถูกต้อง แต่ถ้า​ไม่ได้เลือก Auto Time ไว้ คุณสามารถ​ปรับ​เวลา​และ​วันที่​ ​โดย​ใช้​ลูกศร​ขึ้น​หรือ​​ลง​บน​หน้าจอสัมผัสได้ตามปกติ
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

เมื่อคุณต้องให้ผู้อื่นยืมรถไปใช้

Red Key เป็นกุญแจพิเศษที่ทำให้สามารถจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างของรถได้ เช่น ตั้งขีดจำกัดความเร็ว หรือระดับเสียงสูงสุดสำหรับลำโพงได้ นอกจากนั้นแล้วฟังก์ชั่นสนับสนุนคนขับจำนวนมากจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้ Red Key ซึ่งทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจเมื่อคุณต้องให้ผู้อื่นยืมรถไปใช้ หรือเมื่อคุณนำรถไปเข้ารับบริการ เป็นต้น 
 
การตั้งค่า Red Key
ขณะที่คุณใช้กุญแจปกติ คุณสามารถทำการตั้งค่า Red Key ได้โดยการเข้าไปที่
Settings -> System -> Driver -> Profiles -> Red Keys
 
ค่าต่างๆที่คุณสามารถ ตั้งค่าได้เมื่อใช้ Red Key มีดังต่อไปนี้:
1.Set Time Gap For Adaptive Cruise Control
2.Reduced Maximum Volume
3.Max Speed Limit
4.Speed Limit Warning
 
โดยผู้ที่ใช้ Red Key จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างที่คุณกำหนดไว้
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

การ​เตรียมการ​ขับ​ขี่​ใน​วันหยุด​ และ​การ​เดินทางไกล

การ​ตรวจสอบ​รายการ​ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ประโยชน์​อย่างมาก ก่อนที่​คุณ​ขับ​ขี่​ใน​วันหยุด​หรือ​การ​เดิน​ทางไกล :
 
1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์​ และ​อัตรตราการ​สิ้นเปลือง​เชื้อเพลิง​ ว่าเป็นปกติหรือไม่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่​มี​การรั่วตามจุดต่างๆ (เชื้อเพลิง​, น้ำมันหล่อลื่น หรือ​สาร​เหลวอื่นๆ)
3. ระบบเบรก​สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ
4. ไฟ​ทั้งหมด​ทำงาน​ได้​เป็นปกติ - ปรับ​ระดับ​การ​ส่อง​สว่างของไฟ​หน้า​ถ้า​มีการรถบรรทุก​สัมภาระที่หนักมาก
5. ตรวจสอบยาง​ว่ามีดอก​ยาง​ที่​ลึก​เพียงพอ​และ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อยู่​ใน​ระดับ​ที่ถูกต้อง เปลี่ยน​ยาง​สำหรับ​ฤดูฝนเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจ เมื่อต้อง​ขับ​ขี่​ใน​บริเวณ​ที่อาจจะมีน้ำขังอยู่​บน​ผิวถนน
6. เตรียมป้าย​เตือน​ฉุกเฉิน​สามเหลี่ยม​และ​เสื้อ​กั๊ก​สะท้อน​แสงไว้​ภายในรถ 
7. ตรวจสอบ​แบตเตอรี่​ เพื่อให้ระบบสตาร์ททำงานได้ตาม​เป็นปกติ
8. ตรวจสอบใบ​ปัด​น้ำฝน​อยู่​ใน​สภาพดี
9. การ​ตรวจสอบ​ว่า​แผน​ที่​ใน​ระบบ​นำทาง ได้รับ​การ​อัพเดต​แล้ว​
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

หมายเลขตัวถังของรถ หรือ Vehicle identification number(VIN) สำคัญอย่างไร

Vehicle identification number(VIN) หรือ หมายเลขตัวถังของรถ สำคัญอย่างไร
 
เมื่อ​ท่าน​ต้องการติดต่อ​เรา เพื่อเข้ารับบริการ ในช่วงปกติท่านใช้เพียงหมายเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนในการยืนยันตัวตน
 
แต่หากเป็นช่วงที่ท่านใช้ป้ายแดง หรือมีการเปลี่ยนหมายเลขป้ายทะเบียน ท่านมาสาารถใช้หมายเลขตัวถังของรถ เพื่อยืนยันตัวตนได้ 
 
 
การค้นหา VIN (Vehicle Identification Number) ของรถทำได้จาก 
ดู​ที่​แผง​คอนโซล​หน้า​ผ่าน​กระจก​หน้า​ของรถ
 
รถ​ที่​มี​หน้าจอสัมผัส Sensus ขนาด 9 นิ้ว
VIN จะ​อยู่​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ของรถ
 
1.เลือก Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด
2.System
3.อ่านใน Vehicle Identification Number
 
รถ​ที่​มีหน้าจอ Sensus ขนาด 7 นิ้ว
1.เลื่อน​ไปที่ My Car (หรือกด MY CAR ใน​คอนโซลกลาง)
2.Settings
3.Information
4.VIN number